Laatst gewijzigd: 30 oktober 2018

Disclaimer voor vw-advocatuur.nl

V&W Advocatuur (KvK 54325544), hierna te noemen V&W Advocatuur, verleent u hierbij toegang tot vw-advocatuur.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
V&W Advocatuur behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op bijstandgestopt.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van V&W Advocatuur.

Beperkte aansprakelijkheid

V&W Advocatuur spant zich in om de inhoud van vw-advocatuur.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op vw-advocatuur.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van V&W Advocatuur.
Voor op vw-advocatuur.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan V&W Advocatuur nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij V&W Advocatuur.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van V&W Advocatuur, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij adviseren u om bij elk bezoek de disclaimer door te nemen op eventuele wijzigingen.